.*****พบกันที่งาน HA forum ครั้งที่ 13 บู๊ตที่ 281 เป็น poster "One Page CPG and Quality of Treatment".....และเจอกันที่ห้อง Sapphire203 วันที่ 16 มีค. 55 เวลา 10.30-12.00 เล่าเรื่อง "From Hobby to Quality" นำเสนอการทำ CPG อย่างไรให้ถูกใจอาจารย์ผู้ประเมิน......ปีนี้รพ.สังขะรับรองขั้น 3 แล้วนะ********see ya

18 September 2011

Clinical Tracer Highlight : Tuberculosis

Clinical Tracer Highlight Tuberculosis

No comments:

Post a Comment